Субота, 23.02.2019, 19.32.53
Вітаю Вас Гість | RSS

Чаплинський професійний аграрний ліцей

Чаплинка
GOOGLE

Блог ліцею та його новини

Головна » 2018 » Січень » 14 » План роботи методичної комісії викладачів загальноосвітніх дисциплін
22.09.26
План роботи методичної комісії викладачів загальноосвітніх дисциплін

                                      

                                     Комісія викладачів загальноосвітньої підготовки 

№ п/п

Прізвище, ініціали

Проблемна методична тема

1.

Даниліна Віта Миколаївна

Впровадження інноваційних технологій на уроках літератури

2.

Радько Тетяна Леонідівна

Дидактичне забезпечення уроків географії та екології

3.

Мальченко Марина Петрівна

Формування комунікативної компетентності засобами інтерактивних технологій на уроках англійської мови; розробка дидактичного матеріалу

4.

Забара Анатолій Васильович

Ігрові технології у фізичному вихованні учнів ліцею

5.

Супрун Олександр Володимирович

Розвиток фізичних здібностей учнів засобами уроків фізичної культури, позакласних спортивно-масових заходів, гурткових занять

6.

Литвин Тетяна Миколаївна

Інноваційні методи навчання біології

7.

Невінчаний Микола Павлович

Диференційний підхід на уроках математики

8.

Степанова Євдокія Миколаївна

Впровадження інноваційних технологій шляхом розробки нестандарт-них завдань, підбірка задач професійного спрямування

9.

Бартощак Олександр Казимірович

Індивідуальний підхід до учнів—важливий фактор підвищення рівня їх знань

10.

Привалова Олена Миколаївна

Ігрові технології при вивченні хімії

                              Тематика засідань методичної комісії викладачів загальноосвітніх дисциплін
               №1—вересень 2017р—04.09
1. Про план роботи МК викладачів загальноосвітньої підготовки на 2017-2018 н.р.(доповідач голова МК Даниліна В.М.)
2. Про календарні плани викладачів загальноосвітньої підготовки на 2017-2018 н.р. та робочі навчальні програми. Про методичні рекомендації щодо поурочно-тематичного планування (доповідач—завуч Бартощак О.К.)
3. Про готовність КМЗ з предметів до нового навчального року.
4. Про роботу викладачів загальноосвітньої підготовки над загальноліцейною темою: “Інноваційні підходи до навчання в процесі підготовки робітничих кадрів, як ефективний засіб розвитку ключових компетенцій учнів” (доповідач голова МК Даниліна В.М.)
5. Про роботу предметних гуртків і проведення предметних тижнів (доповідач голова МК Даниліна В.М.)
6. Про конкурси “Кращий урок”, “Кращий виховний захід” та “Краще порт фоліо методичної комісії”(доповідач голова МК Даниліна В.М., методист Бас Т.П.)
7. Про творчі програми викладачів по роботі над індивідуальними методичними проблемами (доповідачі—члени МК).
8. Про обмін досвідом роботи та проведення презентацій педагогічних напрацювань викла-дачів, членів МК.
9.Про безпечне проведення занять у кабінетах природничо-математичного напряму(допо-відач голова МК Даниліна В.М.,завуч Бартощак О.К).
10. Про організацію наставництва, надання методичної допомоги молодим викладачам Радько Т.Л., Невінчаному В.П., Супруну О.В у підготовці та проведенні уроків.
11. Про створення викладачами блогів і сайтів.
12. Про проведення предметного тижня з фізкультури.
Завдання членам МК
(Робота між засіданнями):

1. Вивчення програм з предметів, основних вимог до їх викладання.
2. Аналіз календарного планування, коригування планів, планування контрольних та само-стійних робіт з предметів загальноосвітнього циклу.
3. Виявлення прогалин в знаннях учнів І—го курсу за курс неповної середньої школи шляхом перевірочних контрольних робіт з української мови, фізики, історії, математики, хімії; аналіз цих робіт, робота по ліквідації прогалин в знаннях учнів.
4. Складання планів роботи предметних гуртків.
5. Складання завдань для проведення предметних олімпіад.
6. Складання творчих програм викладачів по роботі над індивідуальними методичними проб-лемами.
7. Методичний семінар «Інноваційні підходи до навчально-виховного процесу» (вересень 2017)
8. Проведення предметного  тижня з  фізкультури (04.09—08.09) 
                                   №2—жовтень  2017р—02.10
1. Про підготовку до проведення предметних олімпіад (доповідачі—члени МК).
2. Про атестацію педпрацівників, вивчення досвіду роботи, тих, хто атестується Мальченко М.П., Привалова О.М.,  Литвин Т.М., Невінчаного М.П (доповідач—методист  Бас Т.П.).
3.Електронне портфоліо педагога—ефективний інструмент фахового вдосконалення (доповідачі – члени МК)
4. Про підготовку до проведення творчого  показового уроку із   зарубіжної літератури   (доповідач—  Даниліна В.М.)
Завдання членам МК 
(Робота між засіданнями):
1.Взаємовідвідування уроків.
2.Участь членів МК у  педагогічних дебатах « Самоосвіта викладача. Навіщо педагогу вчитися», «Кібербулінг ПТНЗ»—заняття з елементами тренінгу  (жовтень 2017)
3. Робота викладачів, членів МК по виконанню творчих програм.

4. Підготовча робота до фестивалю педагогічної творчості.
5. Проведення предметних олімпіад (з 09.10 по 20.10) 
                          №3— листопад  2017р—02.11
1.Про результати проведення предметних олімпіад в рамках ліцею з предметів  загально-освітньої підготовки (доповідачі—члени МК).
2.Про фестиваль педагогічної творчості (доповідач—методист Бас Т.П.). 
3.Ознайомлення з новинками фахових періодичних матеріалів (доповідач—методист  Бас Т.П.).
4.Про результати діагностичних робіт з української мови, фізики, історії, англійської мови, математики, хімії; та про заходи ліквідації прогалин в знаннях учнів та роботу викладачів з усунення прогалин у знаннях учнів (доповідачі—члени МК Степанова Є.М., Мальченко М.П., Невінчаний М.П,  Даниліна В.М., Кулик Л.М.)
5.Про проведення предметного тижня з української мови і літератури,  зарубіжної літератури (доповідач: Даниліна В.М.) 
6.Про ефективні педагогічні технології та їх впровадження в навчально-виховний процес. Аналіз та самоаналіз творчого показового уроку з зарубіжної літератури  (доповідач— Даниліна В.М.). 
Завдання членам МК
(Робота між засіданнями):
1. Взаємовідвідування уроків.
2. Участь членів МК у фестивалі педагогічної творчості:
Виставка методичних розробок  уроків, виховних заходів з використанням інноваційних технологій, портфоліо педпрацівників, 06.11.—10.11.17 
 - Виставка «Співтворчість педагога та учнів» за матеріалами роботи гуртків) 06.11.—10.11.17
 - Психолого – педагогічний консиліум « Які вони, першокурсники?»  16.11.17 
 - Вернісаж педагогічних ідей (Панорама уроків  та виховних заходів з використанням інноваційних технологій ) 06- 30.11.17

Психолого-педагогічний семінар з елементами флештренінгу “Вплив успіху педагога на розвиток життєвої компетентності учнів” 09.11. 17
- Конференція «Виробнича практика – сходинка до майбутньої професійної майстерності»16.11.17
 Спільне засідання методичних комісій «Педагогічна майстерня» майстра в/н Коваля О.С. 23.11.17
 Творчі звіти педагогів, що атестуються( Шевченка І.П., Литвин Т.М., Ляшенко А.П.) 30.11.17
3. Робота по самоосвіті.
4. Ознайомлення з новинками фахових періодичних матеріалів.
                   №4—грудень 2017р—04.12
1. Про підготовку роботи до огляду КМЗ з предметів загальноосвітнього циклу (доповідачі—члени МК).
2. Про участь членів МК у фестивалі педагогічної творчості (доповідач—методист Бас Т.П.).
3. Ознайомлення з новинками фахових періодичних матеріалів (доповідач—методист Бас Т.П.).
Завдання членам МК
(Робота між засіданнями):
1. Проведення директорських контрольних робіт за І семестр 2017-2018н.р. з фізики, матема-тики, хімії.
2. Робота членів МК у методичному семінарі-практикумі « Виховання в інтересах учня » грудень 2017р.
3. Робота членів МК по самоосвіті.
4. Робота членів МК над виконанням творчих програм.
5. Підготовча робота до огляду КМЗ предметів загальноосвітнього циклу та участь в огляді “Краще КМЗ предметів і професій”.
6. Ознайомлення з новинками фахових періодичних матеріалів.
                        №5—січень 2018р—04.01
1. Про результати директорських контрольних робіт на ІІ курсі з української мови, математики, фізики, хімії, історії України, англійської мови (доповідач—заступник директора з НВР Бартощак О.К.)
2. Аналіз рівня знань, умінь, навичок та успішності учнів ліцею за І семестр 2017-2018н.р.(доповідачі—члени МК).
3. Про підготовку до проведення творчого показового уроку з фізкультури (доповідач—Супрун О.В.)
4. Про нові надходження методичної і навчальної літератури (доповідач—методист Бас Т.П)
Завдання членам МК
(Робота між засіданнями):
1. Участь членів МК у педчитаннях “«Сучасні технології навчання як необхідна умова роз-витку творчого потенціалу педагогів та учнів» («Використання квесту як засобу активізації навчальної діяльності учнів», «Скрайбінг – новітня техніка презентацій», «Фішбоунг», «Печа - Куча» та інш.) ”--09.01.18
2. Взаємовідвідування уроків.
3. Робота по самоосвіті.
4. Участь членів МК у методичному мості з елементами психологічного тренінгу «Сучасний учитель на шляху до вдосконалення» (січень 2018 р.)
5. Ознайомлення з новинками фахових періодичних матеріалів.
6. Участь членів МК у огляді КМЗ предметів.
                        №6—лютий 2018р—01.02
1. Про результати огляду КМЗ предметів загальноосвітньої підготовки (доповідач—методист Бас.Т.П.).
2. Про ефективні педагогічні технології та їх впровадження в навчально-виховний процес. Аналіз та самоаналіз творчого показового уроку з фізкультури (доповідач Супрун О.В.)
3. Про підготовку до проведення творчих показових уроків з англійської мови, фізкуль-тури, географії (доповідачі— Мальченко М.П., Забара А.В., Радько Т.Л.)
4. Про підготовку до проведення предметних тижнів з географії та екології, англійської мови (доповідачі: Мальченко М.П., Радько Т.Л.)
5. Про роботу викладачів фізики, математики, хімії, української мови, англійської мови та історії над прогалинами в знаннях учнів.
6. Про підготовку учнів до ЗНО (доповідачі—члени МК).
Завдання членам МК
(Робота між засіданнями):
1. Проведення предметних тижнів з географії та екології, англійської мови.
2. Участь членів МК у семінарі-практикумі «Шляхи розвитку міжособистісної толерантності. Активне навчання» (лютий 2018р.)
3. Участь членів МК в майстер-класі викладача спецдисциплін Можейко Н.П. на тему: «Проектні технології на уроках спецдисциплін»(22.02.18)
4. Робота членів методичної комісії по самоосвіті.
5. Ознайомлення з новинками фахових періодичних матеріалів.
6. Взаємовідвідування уроків.
7. Робота викладачів, членів МК, по виконанню творчих програм.
8. Робота членів методичної комісії по удосконаленню КМЗ предметів загальноосвітньої підготовки.
9. Робота членів методичної комісії по підготовці учнів до ЗНО.
                       №7—березень 2018р—01.03
1. Про підготовку до проведення творчих показових уроків з фізики та біології (доповідачі—Степанова Є.М., Литвин Т.М.)
2.Про проведення предметного тижня з біології (доповідач: Литвин Т.М.)
3. Про ефективні педагогічні технології та їх впровадження в навчально-виховний процес. Аналіз та самоаналіз творчих показових уроків з англійської мови, фізкультури, географії (доповідачі— Мальченко М.П., Забара А.В., Радько Т.Л.)
4.Про стан підготовки до атестації (доповідачі: члени МК Мальченко М.П., Литвин Т.М., Привалова О.М., Невінчаний М.П.). Творчі звіти Мальченко М.П., Привалової О.М., Литвин Т.М., Невінчаного М.П. про результати навчально-виховної роботи, викладачі діляться своїми знахідками, методичними доробками, знайомлять колег з технологією власного досвіду, роздатковим та дидактичним матеріалом, сценаріями найбільш вдалих заходів та роботою над індивідуальною методичною проблемою.
5. Про роботу викладачів суспільно-гуманітарної підготовки та їх підготовки учнів до ЗНО.
Завдання членам МК
(Робота між засіданнями):
1.Участь членів МК у виставках «Я атестуюсь»( 07.03.18)
2. Проведення предметних тижнів з біології, української та зарубіжної літератури .
3. Участь членів МК у методичній конференції з теми: «Інновації у професійному навчанні – передумова якісної підготовки кваліфікованих робітників»
4. Робота членів методичної комісії по самоосвіті.
5. Ознайомлення з новинками фахових періодичних матеріалів.
6. Взаємовідвідування уроків.
7. Робота викладачів, членів МК, по виконанню творчих програм.
8. Робота по КМЗ предметів загальноосвітньої підготовки.
9. Участь членів МК у презентаційному месенджі викладача, в. о. директора Коваленко О.Ю. «А я роблю це так: Інновації на уроках »
                      №8—квітень 2018р—02.04
1. Про проведення предметних тижнів з історії та права, математики, фізики та астрономії (доповідачі—Кулик Л.М., Невінчаний М.П., Степанова Є.М.).
2.Про ефективні педагогічні технології та їх впровадження в навчально-виховний процес. Аналіз та самоаналіз творчих показових уроків з біології та фізики (доповідачі: Литвин Т.М., Степанова Є.М.)
3. Про підготовку до проведення творчого показового уроку з математики (доповідач Невінчаний М.П) та з української літератури (доповідач Бартощак О.К.)
4. Передовий педагогічний досвід—організація виховної роботи з учнями, формування у них наукового світогляду засобами навчального предмету. (Про роботу предметних гуртків (до-повідачі—члени МК)).
5. Про участь членів МК у ярмарку педагогічного досвіду (доповідачі—члени МК)
                       10.04.18--17.04.18
6. Про проведення директорських контрольних робіт з предметів загальноосвітнього циклу (доповідачі—голова МК, завуч ліцею).
7. Про роботу викладачів української мови, історії, іноземної мови, математики, фізики, хімії з ліквідації прогалин в знаннях учнів за курс базової школи.
Завдання членам МК
(Робота між засіданнями):
1. Проведення предметних тижнів з історії та права, математики, фізики та астрономії
2. Участь членів МК у ярмарку педагогічного досвіду—10.04.18-17.04.18, у виставці «Світ дидактики»
3. Робота по самоосвіті.
4. Ознайомлення з новинками фахових періодичних матеріалів.
5. Взаємовідвідування уроків.
6. Робота викладачів по виконанню творчих програм.
7. Участь членів МК у методичному тижні:
«Від креативної особистості педагога – до креативної особистості учня»
8. Спільне засідання методичних комісій «Реклама».
                         №9—травень 2018р—03.05
1. Про ефективні педагогічні технології та їх впровадження в навчально-виховний процес. Аналіз та самоаналіз творчого показового уроку з математики (доповідач Невінчаний М.П) та з української літератури (доповідач Бартощак О.К.)
2. Про результати директорських контрольних робіт з предметів загальноосвітнього циклу (доповідачі—члени МК).
3. Про написання творчих звітів членів МК про роботу над індивідуальними методичними проблемами та загальноліцейною темою (доповідачі—члени МК).
4. Про результати ДПА в групах ІІІ курсу (доповідачі—члени МК).
Завдання членам МК
(Робота між засіданнями):
1. Написання творчих звітів по роботі над індивідуальними та загальноліцейною пробле-мами.
2. Спільне засідання МК. Участь членів МК у засіданні підсумкової конференції про роботу над загальноліцейною темою з виставкою результатів роботи педагогів над проблемою.
3. Підготовка до здачі звітної документації за 2017-2018 нав.рік.
3. Позакласна робота з предметів загальноосвітньої підготовки.
4. Ознайомлення з новинками фахових періодичних матеріалів.
                     №10—червень 2018р—21.06
1. Про підсумки роботи методичної комісії викладачів загальноосвітніх дисциплін (доповідач —голова МК Даниліна В.М.).
2. Про підсумки загальноліцейних конкурсів (доповідачі—голова МК Даниліна В.М., мето-дист Бас Т.П.).
3. Про напрямки роботи методичної комісії викладачів загальноосвітніх дисциплін на 2018-2019 нав. рік (доповідачі—голова МК Даниліна В.М., методист Бас Т.П.).
4. Вибори голови методичної комісії.
Категорія: Методична комісія загальноосвітніх дисциплін | Переглядів: 409 | Додав: atlon | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Вхід на сайт
Календар
«  Січень 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Погода в Чаплинці

Copyright MyCorp © 2019
Створити безкоштовний сайт на uCoz